Aero Precision AR-15 5.56 .223 300 Blackout BCG Black Nitride Aero Marked