MMC Combos Mercury Precision 80% Lower + KAK Mil-Spec LPK + Lakota Ops SOPMOD Stock + Omega Manufacturing Mil-Spec Buffer Tube Kit